Osallistumisen Hurmaa
Osallistumisen hurmaa – projekti on päättynyt vuoden 2014 lopussa. Projektin tuottamaa materiaalia on nähtävissä tällä internetsivustolla ainakin vuoden 2019 loppuun asti. Projektin yhteyshenkilönä toimii toiminnanjohtaja Sirpa Kotola, p. 044-7233 110, sirpa.kotola@koskenrinne.fi.

SADUTUS 

Sadutus on kaiken ikäisten kuuntelua ja osallisuutta korostava työväline niin käytännön työssä, kehittämisessä kuin tutkimuksessakin. Sadutusantaa läheisyyden ja turvallisuuden tunteen tässä ja nyt. Myös kriisin hetkellä on hyvä saduttaa, kuunnella sitä, mitä toinen haluaa kertoa. Sadutuskutsuu puhumaan ja kohtaamaan. Sadutuson kertomuksellinen menetelmä, jossa uusi satu tai tarina syntyy kertojan ja saduttajan välillä.

Saduttaa voi joko yhtä ihmistä tai ryhmää. Sadutettava saa itse päättää, mistä haluaa satuilla. Kertoja päättää itse, mikä on "satu" tai "tarina". Joskus se on kolmen sanan mittainen, toisinaan pieni kirja. Se voi olla myös runo, näytelmä tai tosikertomus.

Kertomukseen kirjataan kertojan etu- ja sukunimi, ikä sekä kerrontapaikka ja päivämäärä. Siten on mukava seurata, millaisia kertomuksia kulloinkin syntyy, miten tarinat muuttuvat, liittyvätkö sadut jotenkin yhteen, millaisia ajatuksia kulloinkin pulppuaa...

SADUTUKSEN OHJE
”Kerro satu (tai tarina).
Kirjaan sen juuri niin kuin sen minulle kerrot.
Lopuksi luen tarinasi
ja voit muuttaa tai korjata sitä mikäli haluat.”

TARVITTAVAT VÄLINEET:
- Paperia ja kynä

Kerronnan tukena voi käyttää myös vanhoja valokuvia, postikortteja, muistokirjoja ja esineitä.
Sadutustuokion voi myös rajata johonkin tiettyyn aiheeseen/teemaan, esim. koulumuistot, kesänviettopaikka, tanssilava, satama jne.
Ja ryhmässä tapahtuva sadutus voi edetä lause tai kappale kerrallaan osallistujien kesken.